Vereniging

Het bestuur:
Prof. dr. mr. J.B.S. (Steven) Hijink – voorzitter
Mr. drs. S.A.G. (Simone) Hoogeveen – secretaris
Mr. drs. J.F. Garvelink – penningmeester
Drs. E.A. (Erika) Marseille RA
Mr. dr. E.V.A. (Eva) Eijkelenboom

Statuten: Download

Bijeenkomsten

Toekomst en digitalisering van (de controle van) verslaggeving
De Najaarsbijeenkomst van de Vereniging Jaarrekeningrecht zal gehouden worden op dinsdagmiddag 12 november a.s De bijeenkomst staat in het teken van de “Toekomst en digitalisering van (de controle van) verslaggeving”.

U kunt zich aanmelden bij Annette Veerman: Veerman@vandoorne.com

Ook uw kantoorgenoten of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om (kosteloos) kennis te maken met de Vereniging op 12 november a.s. Ook zij kunnen zich aanmelden via mw. Veerman.

datum:
12 november 2019

locatie:
Olympisch Stadion, Amsterdam

programma:
Het programma begint om 16:00 uur (inloop vanaf 15:30 uur) en zal om een uur of 18:00 uur worden afgesloten met een borrel.

VORIGE BIJEENKOMSTEN

4 april 2019: “De inbedding & doorwerking van IFRS in het recht”

9 november 2018: “Vertrouwen en Transparantie, de complexe verhoudingen tussen transparantie-verplichtingen en vertrouwen in het ondernemingsrecht”
(oratie Steven Hijink)

7 juni 2018: “Accountants en auditcommissies als ‘gatekeepers’: Wie bewaakt de belangen van aandeelhouders?”
( VEB Diligentialezing)

30 november 2017: “Jaarrekening, fraude en de accountant”

Bundels

De Vereniging Jaarrekeningenrecht brengt iedere twee jaar een bundel uit. In die bundel worden verschillende bijdragen van diverse auteurs rondom een thema opgenomen.

Nieuwe Editie: 2018
Nieuwe bundel beschikbaar
Titel: Vereniging Jaarrekeningenrecht 2016-2018
ISBN: 978 90 13 15136 7
Verschenen: 9 oktober 2018
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 154, Wolters Kluwer Uitgeverij
Bestellen: Wolters Kluwer Uitgeverij

Op welke wijze vinden de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht hun weerslag in het ondernemingsrecht? Dat was de hoofdvraag tijdens jaarsymposium hieromtrent dat op 3 november 2016 in Nijmegen werd gehouden.

In Vereniging Jaarrekeningenrecht 2016-2018 maakt u kennis met uiteenlopende perspectieven op dit thema in de vorm van een negental schriftelijke bijdragen. Met deze rijke diversiteit aan gezichtspunten sluit de uitgave goed aan op de toenemende belangstelling voor het jaarrekeningenrecht in algemene zin.

Jaarrekeningenrecht & ondernemingsrecht
De eerste zeven bijdragen haken rechtstreeks in op de formele aspecten van het jaarrekeningenrecht en de wijze waarop deze voortvloeien in het ondernemingsrecht. De laatste twee hoofdstukken zoomen specifieker in op de positie van de accountant.

De brede insteek maakt deze bundel interessant voor iedereen die belangstelling heeft voor het jaarrekeningenrecht. De publicatie biedt verrijkende perspectieven voor zowel wetenschappers, studenten als professionals die zich bevinden op het snijvlak van het jaarrekeningenrecht en het ondernemingsrecht.

BACK ISSUES

Bundel 2014-2015: ”Jaarrekening en Recht”

Bundel 2012-2013: “Fair Value in de jaarrekening”

Bundel 2010-2011: “Jaarrekeningenrecht zonder grenzen”

Lidmaatschap

Voor meer informatie of aanmelding voor het lidmaatschap kunt u contact opnemen met Simone Hoogeveen, secretaris van de Vereniging jaarrekeningenrecht:
Simone Hoogeveen
Van Doorne
hoogeveen@vandoorne.com
020-6789441

De contributie bedraagt op dit moment EUR 75,= per jaar.

Als u echter een persoonlijk abonnement heeft op het Tijdschrift Jaarrekeningenrecht, dan zijn de kosten slechts EUR 50,= per jaar. Mocht u zich (alsnog) willen abonneren op het Tijdschrift Jaarrekeningenrecht dan kan dat via Uitgeverij Den Hollander - Abonnementen.

Voor studenten, AIO's en OIO's bedragen de kosten voor het lidmaatschap EUR 37,50 per jaar.

U bent vanzelfsprekend altijd van harte welkom om geheel kosteloos een bijeenkomst bij te wonen.

Contact

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Vereniging Jaarrekeningenrecht:
Simone Hoogeveen
Van Doorne
hoogeveen@vandoorne.com
020-6789441