Deze website wordt binnenkort vernieuwd

De Vereniging voor Jaarrekeningenrecht heeft zich ten doel gesteld om de belangstelling voor en de bestudering van het jaarrekeningenrecht in de breedste zin van het woord te bevorderen. De vereniging doet dit onder meer door het houden van inhoudelijke bijeenkomsten en het uitgeven van publicaties in de vorm van een twee­jaarlijkse bundel.

Voor vragen over jaarrekeningenrecht, de vereniging en het lidmaatschap:
Mr. A.C. van Campen
Van Iersel & Luchtman Advocaten
Meerendonkweg 21
5216 T Z 's-Hertogenbosch
Telefoon: 088-908 08 00
a.campen@vil.nl